Waterstof

Waterstof is de ideale energiedrager van de toekomst. Het helpt ons 3 problemen op te lossen:

 • Klimaatverandering
 • Afhankelijkheid import olie / gas uit derden landen
 • Uitputting fossiele brandstoffen

De voordelen van rijden op waterstof

 • Schone uitstoot – 100% emissieneutraal!
 • Snel tanken – personenauto in 3 minuten!
 • Grote actieradius – 800 km per tank!

Wat maakt waterstof uniek?

Waterstof is niet alleen het lichtste element dat we kennen, ook is het het meest voorradige element. Bovendien heeft het een enorm hoge energiedichtheid. 1 Kilogram waterstof bevat 3x meer energie als 1 kilogram olie. Kortom:

 • High Energy
 • Licht in gewicht
 • Gemakkelijk op te slaan en te transporteren
 • Geen kleur, geur of smaak én niet giftig

Waterstof levert niet alleen energie, het heeft ook de unieke eigenschap om energie op te slaan. Zo fungeert waterstof als het ware als een batterij.

Grijze, Blauwe en Groene Waterstof productie

Grijze waterstofproductie

Op dit moment wordt het in de industrie op grote schaal gemaakt door fossiele brandstoffen, via een chemische reactie om te vormen tot waterstofgas. Dit is een prima eerste stap omdat bij gebruik in de mobiliteit, ter plaatse geen CO2 en andere vervuilende emissies vrijkomen. Bij dit proces komt echter nog altijd CO2 vrij welke niet wordt afgevangen en dus extra in onze atmosfeer terecht komt. Het maakt ons niet minder afhankelijk van import van olie en gas uit derden landen.

Blauwe waterstofproductie

Hierbij wordt de CO2 afgevangen welke bij de productie van grijze waterstof vrijkomt en deze wordt opgeslagen in ‘oude’ gasvelden. Weer een stap vooruit; geen lokale vervuilende emissies uit de uitlaatpijp, echter het maakt ons nog steeds niet onafhankelijk van derden landen v.w.b. onze energievoorziening.

Groene waterstofproductie

Dit proces werkt op basis van elektrolyse van water. De elektrolyser zorgt dat water zich door middel van energie splitst in waterstof en zuurstof. Dit waterstof kan onbeperkt opgeslagen worden in ondergrondse zoutcavernes. Waterstof komt ook vrij ‘als restproduct’ bij de productie van diverse grondstoffen benodigd voor de productie van allerlei materialen. Door dit restproduct te zuiveren kan deze ingezet worden in de mobiliteit. Het is het streven van Green Planet om voorloper te zijn in het toewerken naar groene waterstof; Daarmee worden we onafhankelijk van derden landen v.w.b. fossiele brandstoffen en is er geen sprake van CO2-opslag in de bodem.

 

TSO 2020

Aan het TSO 2020 project nemen de hoofdtransportnetbeheerders voor elektriciteit en aardgas in Nederland deel:  Gasunie en Tennet. Zij zorgen voor het transport van de duurzame elektriciteit (Tennet), de omzetting van elektriciteit in waterstof en opslag hiervan (EnergyStock en Gasunie New Energy). De waterstof wordt vervolgens naar Green Planet getransporteerd voor personenvervoer en zware mobiliteit. Daarnaast nemen het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, EASE, TU Delft en New Energy Coalition deel aan het TSO 2020 project. Alle partijen zetten zich in om robuuste stappen te zetten naar de groene waterstofeconomie in Noord-Nederland.

Lees meer

Veelgestelde vragen

 • De brandstofcel die waterstof omzet in elektriciteit is nog altijd een zeer kostbaar element in een waterstofauto. Daarbij zijn de tankmogelijkheden van waterstof in Nederland erg beperkt. Desondanks gaat de ontwikkeling van waterstofauto’s enorm hard. Green Planet gelooft daarom ook dat waterstof de ideale energiedrager is van de toekomst. Toyota verwacht in 2020 een aanzienlijke kostenreductie in brandstoftechnologie, waardoor onderdelen van de waterstofauto voor de helft goedkoper kunnen worden geproduceerd. De verwachting is dat een waterstofauto net zoveel gaat kosten als een luxe middenklasse auto met diesel- of benzinemotor.

 • Waterstof tank je in kilo’s. De verwachting is dat waterstof circa € 9,95 per kilogram gaat kosten. Dat lijkt duur, maar dat is het niet. Op 1 kg kun je maar liefst ca 100 km. Waterstof is nu al voordeliger per kilometer als benzine.

 • De Nederlandse overheid wil in 2020 20 waterstoftankstations in Nederland hebben. De Noord-Nederlandse coalitie heeft 10 tankstations in Groningen-Friesland-Drenthe op de planning voor het jaar 2022.

  Klik hier voor het meest actuele overzicht.

 • Diesel, benzine en aardgas zijn veilige brandstoffen zolang ze worden gebruikt als voorgeschreven. Voor waterstof geldt dit ook. Er is veel ervaring opgedaan met H2 en er zijn gedetailleerde veiligheidsstandaarden en ISO-codes voor waterstoftankstations. Hoogwaardige technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat waterstof veilig vervoerd en gebruikt kan worden. De waterstoftank in auto’s heeft een veiligheidswand en mocht er toch een lek ontstaan, dan ‘vervliegt’ waterstof. Benzine en diesel brandstoffen ‘lekken’ op de grond, met als groot risico dat als er vuur bij komt de auto vlam vat. Dit in tegenstelling tot waterstof, waarbij de brandstof ‘vervliegt’.

  Waterstof is niet schadelijk voor de gezondheid bij inademen.